blog kami

Thursday, 25 April 2013

Definisi MembacaSteinberg (1982) 
~ Proses membaca sebagai satu bentuk komunikasi dan tujuannya adalah untuk memberikan maklumat melalui bentuk-bentuk bertulis.
Robert Lado (1964) 
~ Membaca sebagai mengungkap pola-pola bahasa daripada bentuk tulisannya.
 Charles C. Frie (1963) 
~ Membaca adalah satu aktiviti pentafsiran dan menterjemahkan lambang-lambang bercorak kepada bunyi-bunyi yang dimaksudkan.
 Frank Smith (1971) 
~ Membaca adalah satu langkah lanjutan dalam perkembangan pembelajaran bahasa dan memproses perkembangan-perkembangan yang diterima.
 Atan Long (1978) 
~ Membaca sebagai satu proses yang melibatkan kebolehan mengenal lambang-lambang dan menterjemah lambang-lambang itu semula kepada bunyi suara (bahasa) dan memahami makna atau tanggapan yang disampaikan oleh tulisan itu.
Zulkifley Hamid (1994) 
~ Membaca sebagai proses pembaca mengenal lambang-lambang tulisan, menterjemahkannya kepada bentuk bunyi yang dilambangkan dan mendapatkan makna bagi bentuk tulisan  tersebut.
............................................................
Tuntasnya

Membaca  merupakan satu proses yang kompleks dan gabungan beberapa proses iaitu proses sensori (pandang), proses pengamatan, proses linguistik dan proses mental.