blog kami

Thursday, 25 April 2013

Pemilihan bahan bacaan


Tujuan pembaca membaca teks adalah untuk memahami teks yang dibaca. Bagi menimbulkan minat pembaca membaca sebagai alat hiburan atau alat pengisi masa lapang, bahan bacaan tersebut perlu dipilih berdasarkan kriteria yang betul. Hal ini untuk mengelakkan pembaca bosan dengan bahan bacaan tersebut dan menjadikan pembaca mendapat manfaat daripada kandungan teks yang dibaca. Dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa, aspek bacaan dan pemahaman amat penting dan perlu diberi perhatian kerana kemahiran itu menentukan kejayaan penguasaan pelajar dalam bacaan. Kejayaan ini dapat dicapai jika pelajar mahir dalam pemilihan bahan bacaan untuk menjadi pengguna bahasa yang baik.


 Aktiviti membaca merupakan sesuatu yang amat penting kepada setiap individu termasuklah pelajar. Dengan bacaan secara teratur dapat menyerap konsep, teori, analisis, cerita, dan sebagainya dengan baik. Pembacaan yang berterusan dapat mengembangkan diri dalam bidang tertentu malah dapat mengikuti setiap perkembangan baru yang terjadi. Bagi mendapat keyakinan, kesempurnaan dan keselesaan ketika proses membaca berlaku, pelajar perlu memilih bahan bacaan yang sesuai dan bermutu. Pembaca tidak boleh berdalih daripada masalah ini kerana kegiatan membaca boleh dianggap sama penting dengan kegiatan makan dan minum. Tanpa membaca maka pengetahuan akan menjadi layu (Rooijakers, 1981).

            Dalam Al-Quran sendiri ada menyebut mengenai seseorang itu perlu membuat pilihan dalam setiap perkara dari yang baik. Surah Al-Zumar ayat 17-18 yang bermaksud: “..oleh itu gembirakanlah hamba-hambaKu. (Iaitu) mereka yang berusaha mendengar perkataan (yang sampaikan) lalu mereka menurut yang terbaik; mereka itulah orang-orang yang diberi hidayah petunjuk oleh Allah dan mereka itulah Ulul Albab”.

  Menurut Yahya Othman (2005), Ada beberapa tiga cara yang disyorkan dalam membuat pilihan bahan bacaan.

1.      Menentukan Tahap Kesukaran

Pembaca perlu menentukan tahap kesukaran bahan yang hendak dibaca. Jika pembaca memilih bahan bacaan yang mempunyai tahap kesukaran yang tinggi akan menyebabkan pembaca kurang mendapat pemahaman dari bahan bacaan tersebut. Pembaca juga perlu pastikan bahan bacaan itu hanya mempunyai sedikit kesukaran. Jika terlalu banyak pembaca tidak faham terhadap sesuatu terutamanya istilah dan perlu merujuk kamus akan menyebabkan pembaca letih, keliru dan putus asa untuk meneruskan proses membaca. Hal ini kerana pembaca perlu mengumpulkan semua makna istilah atau kata-kata yang baru diterima untuk difahami dan ia memerlukan masa yang panjang bagi sesetengah pembaca. 

 

  Oleh itu, pembaca perlu memulai proses membaca dengan memilih bahan bacaan yang mudah difahami. Apabila sudah berasa selesa barulah beralih kepada tahap kesukaran yang sedikit tinggi. Semua bidang memang disediakan bahan bacaan untuk semua peringkat, dari yang tidak tahu langsung sehinggalah ke peringkat yang memboleh pembaca mengkritik bahan bacaan tersebut. Jadi, pembaca hanya perlu mencari bahan bacaan yang mudah. Bagi sesetengah pembaca, mereka lebih tertarik dan menyukai jika bahan bacaan tersebut turut disertakan dengan gambar, jadual, pelan dan sebagainya. Tiada alas an bagi pembaca untuk mengelakkan diri dari membaca kerana sekarang ini teknologi teknologi semakin canggih dan kemudahan untuk membaca senang diperoleh.

 

2.      Memilih Tajuk Bacaan

  Cara seterusnya adalah dengan memilih tajuk bahan bacaan. Pembaca yang bijak akan memilih tajuk bahan bacaan yang biasa dan selesa dengan dirinya. Kebiasaaan pemabca dengan sesuatu tajuk membantu pembaca untuk lebih mudah meneka makna perkataan yang jarang ditemui. Keadaan ini dapat mengurangkan jurang pengetahuan bahasa pembaca. Sebagai contoh, seseorang yang baru hendak berjinak dengan akhbar perlu membaca teks akhbar yang tajuk menarik dan sesuai dengannya. Apabila sudah mempunyai sedikit pengetahuan, barulah beralih kepada tajuk yang lain.